Sądy czekały na możliwość uchylania decyzji ZUS

2019.09.26

Niektóre orzeczenia pozwalały im to robić nawet w obecnym stanie prawnym, ale wyraźnie zezwoliła na to najnowsza nowelizacja procedury cywilnej. Dla odwołujących oznacza to oszczędność czasu i pieniędzy. Od 7 listopada 2019 r. art. 47714 kodeksu postępowania cywilnego zostanie uzupełniony o ust. 21. Zgodnie z nowym przepisem, jeżeli decyzja nakładająca na ubezpieczonego zobowiązanie, ustalająca wymiar tego zobowiązania lub obniżająca świadczenie zostanie wydana z rażącym naruszeniem przepisów o postępowaniu przed organem rentowym, sąd ją uchyla i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania organowi rentowemu — r. pr. Łukasz Chruściel komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.