PPK w dużych przedsiębiorstwach już obowiązuje

2019.07.17

Outsourcing kadr czy płac nie zwalnia przedsiębiorcy jako pracodawcy z odpowiedzialności dotyczącej pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Biura rachunkowe powinny tę sprawę uregulować w umowie, ponieważ prowadzenie PPK będzie dodatkową usługą. Kolejną rzeczą, o którą należy zadbać jest rozpisanie odpowiedzialności między biurem a klientem, wyraźnie wskazując, kto za co odpowiada i w jakich terminach mają być przekazywane dokumenty. Dyrektorzy finansowi lub główni księgowi powinni również przygotować odpowiednie procedury – w krytycznych sytuacjach pozwoli to ustalić osobę odpowiedzialną za błąd czy brak nadzoru. Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (DzU z 2018 r., poz. 2215), co do zasady, obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., ale od 1 lipca 2019 r. jej przepisy dotyczące finansowania i dokonywania wpłat do PPK mają obowiązek stosować duże przedsiębiorstwa, czyli zatrudniające powyżej 250 osób. W myśl art. 134 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, chodzi o podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Eksperci radzili, by przedsiębiorcy nie czekali do 1 lipca z przygotowaniem procedur, określających funkcjonowanie PPK w ich organizacji czy opracowaniem dokumentów wewnętrznych, którymi będą się posługiwać w relacjach z pracownikami. A to tylko niektóre z nowych zadań i obowiązków, które ma przedsiębiorca jako pracodawca — r. pr. Łukasz Kuczkowski komentuje dla Rzeczpospolita. 

Artykuł dostępny jest tutaj.