Nowe obowiązki spółek giełdowych: wdrożenie polityki wynagrodzeń

2019.10.21

Szanowni Państwo

18 października 2019 r. Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o ofercie publicznej, która implementuje dyrektywę SRD II (Shareholders Directive Rights). Ustawa wejdzie w życie dwa tygodnie po publikacji. 

Nowelizacja przyznaje akcjonariuszom spółek giełdowych szereg nowych uprawnień w ramach nadzoru korporacyjnego. Istotny jest zwłaszcza obowiązek wdrożenia polityki wynagrodzeń (dotychczas jej posiadanie było tylko rekomendowane) oraz sporządzania corocznych sprawozdań o wynagrodzeniach. 

Polityka będzie musiała zawierać m.in. podział wynagrodzenia na składniki stałe i zmienne, ich wzajemne proporcje oraz zasady przyznawania premii i wszelkich świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Wszelkie wynagrodzenia członkom zarządu i rady nadzorczej będą mogły być wypłacane wyłącznie zgodnie z polityką a ich wysokość raportowana. 

Pozdrawiam
Katarzyna Sarek-Sadurska

 

KONTAKT

Katarzyna Sarek-Sadurska
Radca Prawny / Partner
katarzyna.sarek-sadurska@raczkowski.eu