Nieintuicyjny PIT w PPK.​ Rozliczenie rozciągnięte na kilka miesięcy

2019.11.07

Problem dotyczy tego, kiedy należy pobierać zaliczki od płatności finansowanych przez pracodawcę. Terminy przekazywania środków instytucji finansowej skutkują bowiem oddaleniem w czasie momentu, w którym powstaje przychód. Już niedługo pierwsi pracodawcy zaczną odprowadzać wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych. W większości przypadków obejmą one wynagrodzenia wypłacane pod koniec listopada. Dotyczy to zarówno tych pracodawców, u których wynagrodzenie jest wypłacane na koniec miesiąca, jak i tych, którzy wypłacają je na początku kolejnego miesiąca (w tym przypadku na początku grudnia) — r. pr. Łukasz Kuczkowski komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.