Cykl: Czwartki z PPK - Uruchamiając PPK, trzeba pamiętać o karach za naruszenia ustawy

2019.01.10

Surowe sankcje grożą między innymi za niezawarcie w terminie umów tworzących nowy system oszczędzania, a także za nakłanianie pracowników do rezygnacji z niego. W grę mogą wchodzić miliony złotych

To piąty z cyklu artykułów przygotowywanych we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawna. Opisujemy w nich założenie PPK krok po kroku, prawa i obowiązki związane z prowadzeniem takiego programu, zasady korzystania ze środków zgromadzonych w PPK oraz kwestie odpowiedzialności karnej.

Poprzednie artykuły z cyklu ukazały się w tygodniku Kadry i Płace:

  • 29 listopada 2018 r. – „Nowa pracownicza forma oszczędzania na emeryturę już pewna” 
  • 13 grudnia 2018 r. – „Jak krok po kroku założyć pracowniczy plan kapitałowy”
  • 27 grudnia 2018 r. – „PPK to nowe obowiązki pracodawców” 
  • 3 stycznia 2019 r. – „Wpłaty i dopłaty do PPK, czyli co składa się na nasze oszczędności” 

Zdecydowana większość ustaw nakładających obowiązki na różne podmioty, w tym na pracodawców i jednostki organizacyjne, zawiera rozdział zawierający przepisy karne. Opisane w nim typy wykroczeń i przestępstw mają gwarantować wykonanie postanowień ustawy oraz zmierzają do regulacji obrotu gospodarczego czy rynku pracy. Nie inaczej jest w przypadku ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215; dalej: ustawa o PPK). W jej rozdziale 16 wymieniono wiele wykroczeń oraz jedno przestępstwo. Ich istota sprowadza się do naruszenia szczegółowych postanowień ustawy — adw. dr Damian Tokarczyk komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.