Ustawa z 10 stycznia 2018 r.​ o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (komentarz)

2018.03.22

1 marca 2018 r. to data istotna dla wszystkich pracodawców, i to nie tylko dla tych, których głównym rodzajem działalności jest prowadzenie handlu. W tym dniu zaczęła bowiem obowiązywać ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, która zmieniła również inne ustawy, w tym m.in. kodeks pracy. Akt ten, w najbliższych latach, tj. 2018–2020, stopniowo wprowadza zakaz handlu i dokonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta. Jednocześnie, na skutek jego wdrożenia, zmianie uległy poszczególne przepisy kodeksu pracy odnoszące się w ogóle do dopuszczalnej pracy w niedziele i święta. Skutkiem wejścia w życie ustawy jest również zmiana niektórych przepisów kodeksu karnego, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy - r. pr. Iwona Jaroszewska-Ignatowska, adw. Marta Kosakowska oraz Natalia Łokińska  komentują dla Dziennika Gazety Prawnej.

Artykuł dostępny jest tutaj.