Resort ceruje przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców.​ Ale zmian potrzeba więcej

2018.08.24

Pod koniec czerwca Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło projekt ustawy o rynku pracy. Nowe przepisy mają zastąpić ustawę z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.; dalej: ustawa o promocji zatrudnienia), która reguluje obecnie nie tylko działania urzędów pracy w zakresie wsparcia osób bezrobotnych, lecz także zatrudnianie cudzoziemców, w tym procedury wydawania zezwoleń na pracę i składania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy — adw. Karolina Schiffter i apl. radc. Krzysztof Gruszka komentują dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.