Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) – konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie Finansów

2018.04.23

r. pr. Paulina Zawadzka-Filipczyk wzięła udział w dniu 16 kwietnia 2018 r w  konferencji uzgodnieniowej w Ministerstwie Finansów. Spotkanie dotyczyło projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) z dnia 8 lutego 2018 roku, wprowadzającej powszechny uzupełniający system oszczędzania na emeryturę związany z zakładem pracy. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele projektodawcy: zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego Katarzyna Przewalska oraz Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, przy udziale imponującej liczby przedstawicieli instytucji rządowych, ministerstw, jak również stowarzyszeń, organizacji branżowych i związków zawodowych.

Więcej informacji tutaj.