Magazynowanie zabronione, ale nie… w magazynach

2018.03.01

Nowe przepisy o zakazie handlu w niedziele, które dziś wchodzą w życie, budzą coraz więcej wątpliwości. W licznych wypowiedziach często przewija się problem dotyczący tego, że oprócz handlu zakazane ma być również magazynowanie czy inwentaryzacja. Ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. poz. 305) zakazuje bowiem „wykonywania czynności związanych z handlem”. Definicję tego pojęcia – dość kłopotliwą – zawarto w art. 3 pkt 3 ustawy. Przepis mówi, że chodzi o „wykonywanie w placówce handlowej czynności bezpośrednio związanych z handlem przez pracownika lub zatrudnionego, a także wykonywanie w takiej placówce przez taką osobę czynności związanych z magazynowaniem towarów lub ich inwentaryzacją” - komentarz r. pr. Roberta Stępnia dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny tutaj.