Informacje o kandydacie na żądanie

2018.12.03

Kandydat do pracy ma podawać swoje imię i nazwisko, datę urodzenia i dane kontaktowe. Firma będzie musiała żądać od niego takich informacji. Te dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia mają być obowiązkowo przekazywane tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. Tak wynika z rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO). Trafił on już do Sejmu — r. pr. dr Dominika Dörre-Kolasa komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.