Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu po implementacji AMLD IV - Dominika Stępińska-Duch, Damian Tokarczyk

2017.11.28

Zapraszamy do udziału w konferencji Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu po implementacji AMLD IV, która odbędzie się  5 – 6  grudnia w Warszawie. Nasi eksperci wygłoszą prelekcję 5 grudnia br. 
 
Temat: Procedura przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu – odpowiedzialność karna zarządu – adw. Dominika Stępińska-Duch oraz adw. dr Damian Tokarczyk.
  • obowiązek wdrożenia zasad compliance – czy wystarczy sam dokument?
  • skuteczna a nie minimalistyczna procedura – co powinna przewidywać?
  • odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie przepisów ustawy – co i komu grozi?
W dniu 4 maja 2017 r. Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obecnie projekt jest na etapie prac w Komitecie do Spraw Europejskich.
Przyjęcie nowych regulacji na polskim rynku finansowym wynika z konieczności implementacji do prawa polskiego unijnej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (AMLD IV). 26 czerwca 2017 r. minął termin wdrożenia tej Dyrektywy do prawa polskiego.
 
Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj.