Ochrona działacza nie jest bezwzględna - Łukasz Chruściel

2017.11.21

Całokształt okoliczności faktycznych, w tym także skazane przyczyny wypowiedzenia, mogą uzasadniać oddalenie roszczenia pracownika, który jest chronionym działaczem związkowym, o przywrócenie do pracy i zasądzenie w to miejsce odszkodowania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach roszczenie pracownika może zostać oddalone nawet bez zasądzania odszkodowania w miejsce przywrócenia do pracy - r. pr. Łukasz Chruściel komentuje dla Rzeczpospolita. 

Artykuł dostępny jest tutaj