Forum Prawo Pracy

2017.05.01

Serdecznie zapraszamy na Forum Prawo Pracy. Tematem konferencji jest "Praktyczne podejście do prawa pracy i konsekwencje dla przedsiębiorców".

Na wydarzeniu będą omówione m.in.:

  • Jakie są nowe obowiązki dla zleceniodawców związane z wprowadzeniem stawki minimalnego wynagrodzenia

  • Jaka odpowiedzialność i obowiązki ciążą na pracodawcy w przypadku mobbingu i dyskryminacji

  • Jak efektywnie zarządzać czasem pracy i nadgodzinami. 

Z kancelarii Raczkowski Paruch jako prelegenci wystąpią r. pr. Sławomir Paruch oraz r. pr. Robert Stępień, którzy omówią tematy "Wdrażanie i egzekwowanie zakazu konkurencji. Zakaz konkurencji a nieuczciwa konkurencja" oraz "Zarządzanie konfliktem interesów w zakładzie pracy".

Konferencja odbędzie się w dniach 7-8.06.2017, godz. 9:00-16:00, w Warszawie. 

Link do wydarzenia tutaj.