Forum Informacji w Administracji Publicznej - Dominika Dörre-Kolasa

2017.11.13

Zapraszamy do udziału w Forum Informacji w Administracji Publicznej w Zakopanem. Temat przewodni: Wdrożenie RODO w urzędzie i ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego. 

Wśród prelegentów wydarzenia r. pr. dr Dominika Dörre-Kolasa, która 14 listopada br. wygłosi prelekcję:

godzina 12:00-12:45

Zasady powierzania  przetwarzania danych osobowych w sektorze publicznym według przepisów RODO

  • podstawa prawna powierzenia – powierzenie umowne i tzw. powierzenie ustawowe;
  • czy w sektorze publicznym można swobodnie powierzać przetwarzanie danych;
  • dopuszczalność podpowierzenia w sektorze publicznym;
  • wymogi i zalecenia – jak prawidłowo powierzyć przetwarzanie w praktyce.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj.