Dyscyplinarka za samowolę podczas przerwy - Robert Stępień, Grzegorz Larek

2017.11.28

Pracownik nie dysponuje przerwami w pracy w sposób dowolny. Powinien stosować się do zasad ustalonych przez pracodawcę. Dotyczy to zarówno przerwy wliczanej, jak i niewliczanej do czasu pracy. Umyślne i uporczywe naruszanie przez pracownika zakładowych przepisów dotyczących korzystania z przerwy, w tym samowolne opuszczanie firmy w tym czasie, może stanowić przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - r. pr. Robert Stępień oraz apl. radc. Grzegorz Larek komentują dla Rzeczpospolita.

Artykuł dostępny jest tutaj.