Cykl: Monitorowanie pracowników. Co można dziś i co przyniesie jutro - Paulina Szymczak-Kamińska

2017.10.12

CYKL w Dzienniku Gazeta Prawna JESIEŃ Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW

Projekt ustawy opublikowany przez Ministerstwo Cyfryzacji zakłada wprowadzenie instytucji monitoringu wizyjnego do kodeksu pracy. Sprawa ta nadal jest jednak dyskusyjna, a proponowane rozwiązania budzą wątpliwości. Pod takim tytułem rozpoczynamy cykl artykułów, który będzie ukazywał się na łamach Dziennika Gazety Prawnej.  

Cykl jest inspirowany licznymi zmianami w tym obszarze prawa (projektowanymi i przyjętymi). Już od 25 maja 2018 r. w państwach członkowskich UE, a tym samym również w Polsce będzie bowiem stosowane ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). A to wymusza dostosowanie do niego polskich regulacji, co ma nastąpić na mocy projektu ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy zawierającej przepisy ją wprowadzające (obydwie są obecnie na etapie projektów). Ta druga, co warto podkreślić, obejmie m.in. nowelizację kodeksu pracy.

Dopuszczalność monitorowania pracowników przez pracodawcę to jedna z najbardziej problematycznych kwestii, z jaką borykają się pracodawcy. Obecne przepisy prawa nie regulują możliwości stosowania monitoringu, a wykorzystywanie go przez pracodawców wydaje się w pełni uzasadnione, choćby z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa w zakładzie pracy czy też wydajności i efektywności pracy - komentuje apl. adw. Paulina Szymczak-Kamińska. 

Artykuł dostępny tutaj.