2017

Nieobecność pracownika zadaniowego może uzasadniać dyscyplinarkę - Robert Stępień,…
2017.11.07
Publikacje
Cykl: Konflikt w firmie pozwoli związkowi pozyskać dodatkowe dane pracowników…
2017.11.02
Publikacje
Potrzebna procedura zmiany zezwoleń na pracę i ujednolicenie przepisów - Karolina…
2017.11.02
Publikacje
Urlopy na żądanie jako strajk - Łukasz Chruściel, Sandra Szybak-Bizacka
2017.11.02
Publikacje
Nawiązanie stosunku pracy również w dzień wolny - Łukasz Chruściel
2017.10.31
Publikacje
RODO - nowe regulacje ochrony danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników…
2017.10.31
Publikacje
Obniżenie wieku emerytalnego Konsekwencje naruszenia ochrony przedemerytalnej
2017.10.30
Publikacje
Cykl: Zgoda pracownika na przetwarzanie danych – teraz i w przyszłości - Edyta…
2017.10.26
Publikacje
Nie każde wypowiedzenie zmieniające skończy się odprawą - Robert Stępień
2017.10.26
Publikacje
Powództwo cywilne szansą na zwrot składek przy outsourcingu - Paula Koczara
2017.10.26
Publikacje
Projekt nowej ustawy o jawności życia publicznego - Dominika Stępińska-Duch
2017.10.25
Publikacje
Termin biegnie dopiero po zbadaniu całego procederu - Robert Stępień, Grzegorz…
2017.10.24
Publikacje
Praca w trakcie zwolnienia lekarskiego: lepiej nie ryzykować - Robert Stępień
2017.10.23
Publikacje
Praca 4.0 - Karolina Schiffter
2017.10.23
Publikacje
Unia stawia na jakość. Nowe wynagrodzenia pracowników banków już od stycznia…
2017.10.20
Publikacje