„Kodeks pracy 2017 z komentarzem do zmian w prawie pracy" – Łukasz Pisarczyk, Robert Stępień

2017.03.14

„Kodeks pracy 2017 z komentarzem do zmian w prawie pracy" – komentarz do zmian w Kodeksie pracy oraz w przepisach prawa pracy, które mają szczególnie istotny wpływ na sytuację prawną pracodawców i pracowników w 2017 roku.

W publikacji m.in.: 

  • nowe zasady wydawania regulaminów
  • zmiany dotyczące wystawiania świadectw pracy 
  • nowe terminy odwołania do sądu pracy 
  • umowy zlecenia – pierwsze praktyczne problemy z potwierdzaniem godzin i stawką minimalną 
  • nowa ustawa kominowa – pierwsze doświadczenia z wdrażaniem nowych przepisów
  • nadużywanie zwolnień lekarskich – problem wciąż aktualny, jak sobie z nim radzić?
  • komentarz do najciekawszych orzeczeń z zakresu prawa pracy w 2016 roku

Autorami publikacji są eksperci z Kancelarii Raczkowski Paruch – prof. UW dr hab. Łukasz Pisarczyk i r. pr. Robert Stępień.