Zmiana na niekorzyść pracownika bez jego zgody - Łukasz Chruściel

2016.09.06

Z orzeczenia Sądu Najwyższego z 11 maja br: Gdy zmiana treści stosunku pracy w zakresie czasu pracy pracownika wynika wprost z ustawy, pracodawca nie musi składać mu wypowiedzenia zmieniającego. Zmiana ustawowa zmienia bowiem treść stosunku pracy automatycznie, także na niekorzyść zatrudnionego.

O stanie faktycznym mówi nasz ekspert - r. pr. Łukasz Chruściel.

Zobacz plik PDF