SN. Uprzedzenie o rozstaniu to nie groźba - Łukasz Chruściel

2016.05.23

"To, że pracownik decydował o porozumieniu stron w warunkach presji, nie oznacza jeszcze, że było to równoznaczne z wymuszeniem na nim zgody na rozwiązanie angażu w takim trybie" - to stanowisko Sądu Najwyższego z wyroku z 5 czerwca br. Tym samym nie można stawiać znaku równości między poinformowaniem podwładnego o zamiarze rozwiązania z nim stosunku pracy a groźbą bezprawną. Jaki jest stan faktyczny sprawy? 

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem r. pr. Łukasz Chruściela na ten właśnie temat, opublikowanego na łamach dziennika Rzeczpospolita: http://obpon.pl/article/183906/show.html