Przełożony odpowie za naruszanie godności podwładnego - Łukasz Chruściel

2016.08.02

"Przełożony, który nielegalnie narusza dobra osobiste podwładnego pracownika (art. 111 kodeksu pracy), może dopuścić się kwalifikowanego naruszenia własnych podstawowych obowiązków pracowniczych w postaci pogwałcenia obowiązku dbania o dobro pracodawcy. Takie zachowanie przynosi pracodawcy straty wizerunkowe i może wyrządzić szkody majątkowe, w tym wynikające z zasądzenia odszkodowania na rzecz dotkniętego w dobrach osobistych podwładnego pracownika z tytułu popełnionego przez przełożonego deliktu prawa pracy" - takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 22 kwietnia 2015 r. (II PK 157/14).

Stan faktyczny tłumaczy nasz ekspert - r. pr. Łukasz Chruściel.

 

 

Zobacz plik PDF