Podwyżka pensji wbrew woli - Łukasz Chruściel

2016.04.20

Wypłacenie pracownikowi wynagrodzenia wyższego niż określone w zawartej z nim umowie może stanowić dorozumianą zmianę umowy albo zapłatę za pracę w godzinach nadliczbowych. Treść umowy o pracę może być bowiem określona nie tylko przez oświadczenia woli złożone przez strony przy jej zawieraniu, ale także przez sposób jej wykonania, a więc gdy konkludentnie strony uzewnętrznią wolę zmiany treści umownego stosunku pracy.

Zobacz plik PDF