Katarzyna Ślęzak laureatką XIV edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej

2016.12.01

Katarzyna Ślęzak zdobyła nagrodę w XIV edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej. Praca magisterska pt. „Zastosowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej” została nagrodzona przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych. Serdecznie gratulujemy!