Grafik i programista na etacie twórcami dzieł dla firmy - Łukasz Kuczkowski, Paula Koczara

2016.09.22

Prawa do majątkowych praw autorskich związanych z twórczością pracowniczą reguluje art. 12 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 666 ze zm.; dalej: ustawa). Zgodnie z ogólną zasadą nabycie praw do utworu pracowniczego następuje z chwilą jego przyjęcia przez pracodawcę w granicach wynikających z celu umowy o pracę oraz zgodnego zamiaru stron - tłumaczą nasi eksperci - r. pr. Paula Koczara i r. pr. Łukasz Kuczkowski w rozmowie z dziennikiem Rzeczpospolita.

 

Zobacz plik PDF