Długotrwałe L4 uzasadnia wypowiedzenie - Łukasz Chruściel

2016.08.09

Sprzeczne z celem stosunku pracy jest jego utrzymywanie wtedy, gdy pracownik nie może wykonywać przyjętych na siebie obowiązków. Taka sytuacja występuje w przypadku częstych lub długotrwałych absencji pracownika spowodowanych chorobą. Dotyczy to w szczególności osoby zajmującej stanowisko kierownicze, ponieważ może być zastąpiona jedynie przez innego pracownika posiadającego szczególne umiejętności, zarówno merytoryczne, jak i organizacyjne. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 21 stycznia 2016 r. (III PK 54/15).

O stanie faktycznym mówi nasz ekspert - Łukasz Chruściel.

Zobacz plik PDF