Zmiany kadrowe trudno zakwestionować - Łukasz Chruściel

2015.01.27

Jeśli w chwili orzekania o wypowiedzeniu zmieniającym stanowisko pracy już nie istnieje, a część zadań, które były uprzednio przypisane do tego stanowiska zostały przydzielone innej osobie pozostającej w stosunku pracy, żądanie przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach może okazać się nieuzasadnione.

Zobacz plik PDF