Umowy na czas określony - Łukasz Kuczkowski, Robert Stępień

2015.08.27

Dodatek specjalny do Dziennika Gazety Prawnej - komentarz do znowelizowanych przepisów kodeksu pracy dotyczących w szczególności zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony. 

Redakcja tekstu: Łukasz Kuczkowski, Robert Stępień, Paulina Szymczak-Kamińska, Edyta Konieczna-Drescher, Paweł Sobol, Piotr Graczyk, Marcin Rybczyński. 

Zobacz plik PDF