Rezygnacja to nie zawsze wypowiedzenie - Łukasz Chruściel

2015.11.10

Zgoda pracownika na przyjęcie roli "pełniącego obowiązki" na innym stanowisku niż dotychczasowe nie prowadzi do trwałej zmiany zajmowanego stanowiska, lecz jedynie do czasowego powierzenia mu pracy innej niż określona w umowie. Rezygnacja przez niego z pełnienia tych obowiązków nie oznacza wypowiedzenia umowy o pracę.

Zobacz plik PDF