Minimalne wynagrodzenie w Niemczech - Łukasz Kuczkowski

2015.01.30

1 stycznia 2015 roku w Niemczech weszła w życie ustawa o płacy minimalnej (tzw. MiLoG). Ustawa wprowadziła minimalne wynagrodzenie za pracę w Niemczech w wysokości 8,50 euro brutto. Strona niemiecka twierdzi przy tym, że przepisy ustawy obejmują m.in. polskich kierowców ciężarówek w tranzycie, jeździe docelowej i kabotażu na terenie Niemiec. Wobec szeregu wątpliwości związanych z treścią ustawy, kancelaria - we współpracy z tłumaczami przysięgłymi – przygotowała i udostępniła polskie tłumaczenie ustawy MiLoG. Tłumaczenie jest dostępne pod poniższym linkiem:

Tłumaczenie niemieckiej ustawy o wynagrodzeniu minimalnym

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych ze stosowaniem ustawy oraz tłumaczeniem prosimy o kontakt z r.pr. Łukaszem Kuczkowskim lukasz.kuczkowski@raczkowski.eu.