Związki zawodowe - stan obecny i perspektywy na przyszłość

2014.06.13

Konferencja "Związki zawodowe – stan obecny i perspektywy na przyszłość" poświęcona jest problematyce działania związków zawodowych w Polsce oraz w Europie. Zastanowimy się nad wieloma aspektami działania związków zawodowych, współpracy pracodawców z nimi oraz ich roli w realiach gospodarki rynkowej.
Prelegentami w konferencji są między innymi:
  • 13 czerwca prof. Łukasz Pisarczyk: ,,Udział związków zawodowych w kształtowaniu warunków zatrudnienia w Polsce"
  • 14 czerwca adw. Karolina Schiffter: ,,Związki zawodowe a pozazwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze"
  • 14 czerwca Robert Stępień: ,,Związki zawodowe jako strona zakładowego dialogu społecznego"

Zobacz plik PDF