ZUS pomoże pracownikowi w walce z nieuczciwą firmą - Sławomir Paruch

2014.03.06

ZUS pomoże pracownikowi w walce z nieuczciwą firmą - Sławomir Paruch

„Sojusznikiem pracowników w walce o etat są nie tylko Państwowa Inspekcja Pracy i sąd pracy, lecz także Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rozpatruje on sprawy osób, które uważają, że ich umowa cywilnoprawna powinna zostać zastąpiona umową chronioną kodeksem pracy.”

Zobacz plik PDF