Zasady przyznawania premii muszą być jasne i konkretne - Sławomir Paruch, Robert Stępień

2014.05.08

Prawo nie reguluje zasad ustalania regulaminu premiowania, jednak przygotowując go, pracodawca powinien precyzyjnie określić warunki, od których należy uzyskanie dodatkowego składnika wynagrodzenia. Należy też ustalić, jakie zdarzenia mogą wpłynąć na jego obniżenie lub nawet odebranie go.

Zobacz plik PDF