Zaległy urlop na przymus - Sławomir Paruch

2014.06.18

Zaległy urlop na przymus - Sławomir Paruch 

„Pracownik ma obowiązek wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy, jeśli udziela mu go pracodawca w terminie określonym w art. 168 kodeksu pracy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zachodzą okoliczności usprawiedliwiające jego odmowę lub uniemożliwiające skorzystanie z wolnego.

Zobacz plik PDF