Z karą za złą pracę nie wolno zwlekać - Robert Stępień

2014.03.26

Z karą za złą pracę nie wolno zwlekać - Robert Stępień

„Odmowa zapłaty wynagrodzenia uzasadnia rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia (art 55 § l k.p.). Pracodawca nie może uzasadniać takiej decyzji, powołując się na nienależyte wykonywanie obowiązków przez pracownika.

Zobacz plik PDF