Wyrok TSUE dla roszczeń przed sądem nie wystarczy - Sławomir Paruch

2014.04.03

Wyrok TSUE dla roszczeń przed sądem nie wystarczy - Sławomir Paruch

"Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości UE zróżnicowanie długości okresu wypowiedzenia w przypadku zawarcia umów terminowych i bezterminowych z pracownikami, którzy wykonują podobną pracę, dyskryminuje tych z umowami terminowymi."

Zobacz plik PDF