Wątpliwości musiał wielokrotnie rozwiewać Sąd Najwyższy - Sławomir Paruch, Robert Stępień

2014.06.26

Wątpliwości musiał wielokrotnie rozwiewać Sąd Najwyższy - Sławomir Paruch, Robert Stępień 

„Kilkadziesiąt lat stosowania przepisów kodeksu pracy spowodowało powstanie szeregu problemów praktycznych, które były przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego. Poniżej przedstawiamy kilkanaście przełomowych orzeczeń dotyczących najistotniejszych aspektów stosowania prawa pracy, które określiły sposób wykładni tych przepisów oraz w znaczący sposób wpłynęły na ich stosowani.”

Zobacz plik PDF