W regulaminie ZFŚS trzeba jasno określić kryteria rozdziału środków - Sławomir Paruch, Robert Stępień

2014.06.05

W regulaminie ZFŚS trzeba jasno określić kryteria rozdziału środków - Sławomir Paruch, Robert Stępień

"Obowiązek uzgodnienia ze związkami zawodowymi zasad działalności socjalnej nie budzi wątpliwości. Przepisy nie precyzują jednak, na czym miałoby polegać konsultowanie z organizacją przyznawania pracownikom świadczeń. "

http://raczkowski.eu/files/publikacje/dziennik_2014_06_05.pdf