Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Łukasz Chruściel

2014.06.26

Ustawa z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 27 maja 2014 r., wprowadziła zmiany do ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz do wielu innych ustaw dotyczących problematyki zatrudnienia i prowadzenia działalności związanej z zatrudnieniem.

Zobacz plik PDF