Urlop bezpłatny obniży odszkodowanie za zakaz konkurencji - Łukasz Chruściel

2014.11.26

Minimalne odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia to 25 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymał przed rozwiązaniem umowy na czas, który odpowiada okresowi obowiązywania tego zakazu. W tym celu sumę wynagrodzenia, jakie faktycznie otrzymał w tym czasie, dzieli się przez liczbę miesięcy obowiązywania zakazu, a z otrzymanej średniej oblicza się 25 proc. Zatem pracownik, który w okresie objętym wyliczeniem przebywał na urlopie bezpłatnym, otrzyma odpowiednio niższe odszkodowanie.

http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=02cb264072e453de02cb260000588808

Zobacz plik PDF