Uprawnienia rodzicielskie budzą wątpliwości firm - Sławomir Paruch

2014.05.14

Uprawnienia rodzicielskie budzą wątpliwości firm - Sławomir Paruch 

"Obowiązujące regulacje zwalniają firmy z obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Nie trzeba ich płacić od wynagrodzeń osób powracających do wykonywania obowiązków po urlopach związanych z urodzeniem dziecka."

Zobacz plik PDF