Unikanie szefa drogą do dyscyplinarki - komentarz Łukasza Chruściela

2014.01.29

Unikanie szefa drogą do dyscyplinarki - komentarz Łukasza Chruściela

” Pracownik ma obowiązek stawić się u przełożonego, nawet jeśli wie, że powodem wezwania jest zamiar zakończenia stosunku pracy. Niewykonanie tego polecenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i może stanowić podstawę rozwiązania umowy bez wypowiedzenia (art. 52 § l pkt l kodeksu pracy).

Zobacz plik PDF