Uchylenie przywrócenia etatu nie działa wstecz - Robert Stępień

2014.07.16

Uchylenie przywrócenia etatu nie działa wstecz - Robert Stępień 

"Jeśli Sąd Najwyższy uchyli prawomocny wyrok przywracający pracownika na etat, po stronie pracodawcy ustaje obowiązek dalszego jego zatrudniania. Może to jednak działać jedynie „na przyszłość". Nie niweczy skutku w postaci przywrócenia tej osoby do pracy oraz reaktywowania stosunku pracy."

Zobacz plik PDF