TK skłoni ZUS do częstszych kontroli - Sławomir Paruch

2014.03.06

TK skłoni ZUS do częstszych kontroli - Sławomir Paruch

„Ostatnio Trybunał Konstytucyjny zajmował się kwestią wykonywania pracy zarobkowej w okresie niezdolności do pracy. Sam wyrok TK z 25 lutego 2014 r. (sygn. akt SK18/13) i potwierdzenie zgodności z konstytucją art. 17 ust. i ustawy z 25 czerwca 1999 r.o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2014 r. póz. 159), zgodnie z którym ubezpieczony wykonujący pracę zarobkową w okresie orzeczonej niezdolności do pracy, traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia, nie ma przełomowego znaczenia.”

Zobacz plik PDF