Szefa trzeba słuchać, nawet gdy ma marne kompetencje - Robert Stępień

2014.09.24

Szefa trzeba słuchać, nawet gdy ma marne kompetencje - Robert Stępień 

"Pracownik ma prawo do konstruktywnej krytyki poczynań pracodawcy oraz stosunków panujących w zakładzie, jeśli jest ona uzasadniona. Musi ją jednak wyrażać w odpowiedniej formie i z zachowaniem określonych granic w szczególności nie może odmawiać wykonywania poleceń pracodawcy i kreować 
konfliktu."

Zobacz plik PDF