Szef nie skróci wypowiedzenia - Robert Stępień

2014.06.04

 Szef nie skróci wypowiedzenia - Robert Stępień

"Strony stosunku pracy mogą się porozumieć, że złożone w przyszłości oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy o pracę będzie opiewało na okres krótszy, niż przewiduje ustawa. Takie postanowienie będzie skuteczne, gdy jest korzystne dla pracownika."

Zobacz plik PDF