Stan upojenia nie zrywa związku wypadku z pracą - Łukasz Chruściel

2014.07.02

Stan upojenia nie zrywa związku wypadku z pracą - Łukasz Chruściel 

"Pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy również wtedy, gdy wprowadzi się w stan nietrzeźwości w czasie odbywania podróży z miejsca wykonywania pracy do bazy pracodawcy. Musi być jednak zdolny do wykonywania czynności związanych z przejazdem (fj. reagować na polecenia dotyczące przejazdu) i tych, które ma wykonać po powrocie do bazy."

Zobacz plik PDF