Spóźniona wypłata zwalnia z zakazu konkurencji - Katarzyna Dobkowska

2014.04.09

 Spóźniona wypłata zwalnia z zakazu konkurencji  - Katarzyna Dobkowska

„Pracownik powinien otrzymywać odszkodowanie z tytułu umowy lojalnościowej obowiązującej go po ustaniu zatrudnienia w terminach w niej wskazanych, a jeżeli strony go nie ustaliły - w okresach miesięcznych. Przyjmuje się wtedy, że właściwy jest termin, w jakim wcześniej otrzymywał pensję. Nawet jednodniowe opóźnienie zwalnia go z zakazu konkurencji od pierwszego dnia po upływie terminu na wypłatę raty.

Zobacz plik PDF