SN zdecyduje o momencie przekształcenia umowy - Łukasz Pisarczyk

2014.05.13

SN zdecyduje o momencie przekształcenia umowy - Łukasz Pisarczyk 

"Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów ustali, jakie skutki wywołuje przekroczenie 24-miesięcznego terminu maksymalnego zatrudnienia na czas określony, który obowiązywał od 22 sierpnia 2009 r. do końca 2011 r. Wprowadziła go nieobowiązująca już ustawa z i lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (ustawa antykryzysowa, Dz.U rur 125, póz. 1035 ze zm,)."

http://raczkowski.eu/files/publikacje/dziennik_gazeta_prawna_b_2014_05_13_sn_zdecyduje_o_momencie_przeksztalcenia_umowy__pdf_k_p.pdf