Rodziców dwoje, a ulga tylko jedna - Sławomir Paruch

2014.05.08

Rodziców dwoje, a ulga tylko jedna - Sławomir Paruch 

"By ułatwić powrót do pracy rodzicom po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych, ustawodawca dał pracodawcom możliwość skorzystania z czasowego 36-miesięcznego okresu zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Tego typu rozwiązanie ma ich zachęcić do zatrudniania rodziców."

http://raczkowski.eu/files/publikacje/dziennik_gazeta_prawna_b_2014_05_08_rodzicow_dwoje__a_ulga_tylko_jedna__pdf_k_p.pdf