Przy stażach jedna wątpliwość rodzi następną - Karolina Schiffter

2014.09.04

Przy stażach jedna wątpliwość rodzi następną - Karolina Schiffter 

„W DCP nr 161/2014 zwracaliśmy uwagę na wątpliwości prawne związane z odbywaniem przez bezrobotnego stażu. Przede wszystkim nie wiadomo, jaki stosunek prawny łączy organizatora stażu (pracodawcę) z osobą go odbywającą.

Zobacz plik PDF